Tovek

Ochrana osobních údajů


Jako návštěvník našich webových stránek nemusíte zadávat žádné osobní údaje. Naše stránky shromažďují pouze osobní údaje, které uživatel dobrovolně vloží prostřednictvím formulářů.V zájmu naší společnosti je chránit Vaše soukromí. S vašimi osobními údaji bude nakládáno výhradně způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Tovek se zavazuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům bude u nás mít přístup pouze omezený okruh pověřených osob.


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů